IMG_20180301_144032.jpg
 

PERSONDATAPOLITIK FOR OPEN EXPERIENCE

Opdateret 10. juli 2018

Open Experience udvikler og drifter digitale løsninger, der anvendes af kommuner og renovationsselskaber i Danmark (kunderne). Løsningerne benyttes af borgere og virksomheder i kundernes område (brugerne).

Denne beskrivelse omhandler, hvordan Open Experience behandler brugernes persondata i forbindelse med de pågældende løsninger.

LØSNINGERNE OMFATTET AF POLITIKKEN

Løsningerne omfatter produkterne:

·       AffaldsApp

·       AffaldsCMS

·       AffaldsShop

·       Ekstra sæk

·       Genbrug 24-7.

ROLLE
 

Open Experience fungerer som databehandler på vegne af kunderne. Kunderne fungerer som dataansvarlige.

Vi opbevarer og bruger således brugernes persondata til løbende administration af kundernes løsninger, og vi opbevarer og anvender kun brugerens persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt ift. formålet med det.


ANVENDELSE AF PERSONDATA

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som kunderne har købt, vil vi behandle en række af brugerens personoplysninger. Vi anvender brugerens personoplysninger til flere forskellige formål, fordi de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester på den specificerede måde. Nedenfor har vi nævnt de formål, hvor Open Experience har brug for at behandle brugernes persondata.

Vi opbevarer og anvender kun brugerens persondata i det omfang, det er nødvendigt og rimeligt.

Vi opbevarer og anvender løbende brugerens persondata til følgende formål:

Til registrering og behandling af henvendelser

I forbindelse med AffaldsApp foretager brugeren en obligatorisk registrering af egne adresseoplysninger i App’en, samt evt en frivillig registrering af navn, email og telefonnummer. Disse oplysninger registreres kun i app’en og på brugerens telefon eller tablet, og videresendes først til kundernes administrationssystem i forbindelse med en henvendelser foretaget af brugeren via app’en. Open Experience har således ikke adgang til disse data.

Til håndtering og levering af køb af koder til ekstra sæk samt andre produkter

I forbindelse med Ekstra sæk løsningen og AffaldsShop foretager brugeren en obligatorisk registrering af navn, email og telefonnummer samt betalingsform. Disse oplysninger anvendes til kunne levere produktet (en digital kode på email eller sms) eller til afsendelse af en bekræftelse på den gennemførte køb på email eller sms. Telefonnummer anvendes ligeledes til afregning af brugeren ved køb vha sms.

DanKort betalingsoplysninger ved køb af koder eller produkter håndteres gennem QuickPay. Når kortnummer indtastes udløbsdato og CVC i vores webshop, overføres disse data til QuickPay i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne. Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode).

MobilePay betalingsoplysninger ved køb af koder eller produkter håndteres gennem QuickPay eller Danske Bank. Når MobilePay anvendes i vores webshop eller app, overføres disse data til QuickPay eller Danske Bank i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne. Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode).

Til registrering af brugere i forbindelse med Genbrug 24-7

I forbindelse med Genbrug 24-7 løsningen foretager brugeren en obligatorisk registrering af navn, email og telefonnummer, og brugerens CPR-nummer anvendes til opslag af adresse og kommunetilhør. Disse oplysninger anvendes for at brugerne kan foretage en tilmelding, så vedkommende kan anvende løsningen, og til afsendelse af bekræftelser af tilmelding eller ændring på email eller sms.

Til administration af kundens abonnement

Vi har brug for at behandle og opbevare en række af kundens identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af kundens driftsabonnement. Disse oplysninger anvendes udelukkende til afregning af abonnement i forbindelse med driftsaftale.

Til undersøgelser

For at forbedre produkterne gennemføres på kundens foranledning fra tid til anden en online brugeranalyse via AffaldsApp. Data samlet i den forbindelse anvendes til sammenfatning af konklusioner og anbefalinger på et overordnet niveau, så tjenester og produkter løbende kan tilpasses med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og relevansen.
 

OPBEVARING OG BRUG AF BRUGERENS PERSONDATA

Vores opbevaring og brug af brugerens persondata sker på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler brugerens persondata efter et af følgende kriterier:

  1. Samtykke, som er afgivet i forbindelse med registrering eller køb. Brugeren kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage.
  2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med kunden. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til kunden/brugeren, vil vi være nødt til at behandle brugerens persondata.
  3. Nogle persondata kan vi være retsligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata.
  4. Vi har en legitim interesse i at anvende brugerens persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor vi på kundens vegne anvender persondata til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, brugerne er gladest for.

Vi opbevarer kun brugerens oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres brugerens data. Hvor længe, vi gemmer brugerens data, afhænger af formålet med at gemme dem.

KATEGORIER AF OPLYSNINGER

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om brugerne, er almindelige personoplysninger, dvs identifikationsoplysninger såsom navn, mailadresse, adresse og telefonnummer.

DELING AF PERSONDATA MED SAMARBEJDSPARTNERE

Vi gør brug af samarbejdspartnere i forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere, kan vi have behov for at dele brugerens personoplysninger med dem. Det kan f.eks. være til betalingsformidling og opkrævning eller fejlfinding.

De samarbejdspartnere, vi gør brug af, er f.eks. andre databehandlere, pengeinstitutter og teleselskaber.

Når vi deler brugerens oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem.

BRUGERENS RETTIGHEDER

I forhold til de persondata, som vi har om brugeren, har brugeren en række rettigheder, som vedkommende kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger vi har om brugeren. Brugeren har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få brugerens persondata udleveret og trække brugerens samtykke tilbage.

KONTAKTOPLYSNINGER TIL DATABESKYTTELSESRÅDGIVEREN HOS OPEN EXPERIENCE

Hvis kunder og brugere har spørgsmål om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan de stilles ved at tage kontakt til os:

Open Experience
Søndergade 4
9300 Sæby
Tlf.: 31104411 

 

PERSONDATA PÅ HJEMMESIDEN OPENEXPERIENCE.DK

Ved at bruge hjemmesiden openexperience.dk indsamles anonymiserede brugeroplysninger til statistikmæssige formål.  Disse oplysninger bruges til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.
Vi indsamler således disse oplysninger på hjemmesiden:

  1. Oplysninger om brug af hjemmesiden. Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles via webanalyseværktøjerne Google Analytics.